led-zoora

קטלוג מוצרים

מחלקת הפיתוח של פרוטאץ פיתחה טכנולוגיה הנותנת אפשרות לייצר מסך לד צורני – בכל צורה ייחודית, התכנים מותאמים לצורה בשיטת הפיקסל מפינג.

לדוגמא סמל המותג של רשת האופנה אורבניקה הותקן בסניף אילת בחלון ראווה.