loby-Light-Gardens

פרוייקטי חוץ

פרו טאץ שותפה להקמת פרויקטיים לאומיים המתבצעים בחוץ ומשלבת את יכולתיה בתחום ההגברה, שליטה ואינטגרציה, מסכי LED ועוד.

דוגמאות לפרוייקטים:

כיכר העצמאות, נתניה