new

מתחם אירועים קונגרסים -קאלה

 

לאירועים פרטיים ועסקיים, מסכים משולבים לתוך תאורה אדריכלית -תכנון עוצר נשימה!

משחק של גובה ועומק בקווים ליניאריים המשפיעים על התוכן המוצג